Tư vấn sức khỏe

Vòng tránh thai (dụng cụ tử cung) [Tổng hợp kiến thức đặt+ tháo]
Vòng tránh thai là sự lựa chọn an toàn, có tác dụng ngăn không cho trứng làm tổ niêm mạc tử cung, cản trở quá...
;